Privacy verklaring

Als jij je inschrijft voor de ondersteuning van AllergieSupport hebben we gegevens van je nodig om je de aangevraagde ondersteuning te kunnen leveren. We vinden het belangrijk om zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens en informatie over je allergie en medicatie (medische gegevens) om te gaan. We hebben je toestemming nodig en het moet duidelijk zijn waarvoor je je inschrijft, welke gegevens we van jou opslaan, waar we deze gegevens opslaan, hoe lang we de gegevens bewaren en welke rechten je hebt met betrekking tot de gegevens die van jou zijn.


In deze privacy verklaring geven we alle noodzakelijke informatie rondom jouw persoonsgegevens in vraag en antwoord.


Het is mogelijk dat deze privacy verklaring wijzigt bij nieuwe ontwikkelingen. De meeste actuele versie vind je op www.allergiesupport.nl. Wij adviseren je om deze verklaring van tijd tot tijd te lezen zodat je steeds op de hoogte bent van de laatste versie.


Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 12 juni 2020.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

Alk-Abello B.V., Transistorstraat 25, 1322 CK Almere, KVK 02035955 is initiator van AllergieSupport en verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens; hierna “ALK”.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

ALK heeft en wil geen toegang tot je persoonsgegevens en maakt voor de ondersteuning en uitvoering van AllergieSupport gebruik van externe dienstverleners (zoals IT-leveranciers en marketingbureaus) die wèl toegang hebben tot je persoonsgegevens en verwerkers worden genoemd.
Met de verwerkers heeft ALK afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden en beveiliging van jouw gegevens. Deze afspraken zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Hoe komen we aan jouw gegevens en toestemming?

Je hebt je gegevens ingevuld op de website of op de aanmeldkaart.
Na je online aanmelding:


 • Ontvang je per e-mail een bevestiging van je aanmelding.
 • Word je gebeld door medewerkers van AllergieSupport om je aanmelding kort door te spreken.

Als je gebruik maakt van de aanmeldkaart vult een medewerker van AllergieSupport de gegevens samen met jou in. Hierna ontvang je een bericht om je inschrijving online af te ronden.

Na inloggen op de website van AllergieSupport kun je jouw profiel en voorkeuren zien en wijzigen.

We vragen zowel op de aanmeldkaart als op de website toestemming voor:


 • Het gebruiken van je e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer om je te begeleiden tijdens je behandeling
 • Het verwerken van je persoonlijke (medische) gegevens en deze te gebruiken voor de ondersteuning “AllergieSupport” zoals in de brochure en/of website omschreven

Als je jonger bent dan 16 jaar is toestemming nodig van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Welke gegevens worden waarvoor gebruikt?

Welke type persoonsgegevens worden van je gevraagd en voor welke doeleinden?


 • Wij gebruiken je naam en adresgegevens uitsluitend om je per post kaarten en magazines te sturen.

 • De cijfers van je postcode gebruiken wij voor analysedoeleinden.

 • Wij gebruiken je mobiele telefoonnummer om
  • Na ontvangst van de aanmeldkaart contact met je op te nemen om samen je online profiel in te vullen.
  • Na je online aanmelding je inschrijving kort door te spreken.
  • Je na inloggen per SMS om een verificatiecode sturen zodat we zeker weten dat jij degene bent die inlogt.
  • Je incidenteel een aantal enquête vragen te stellen over het programma.
  • Je met een SMS erop te attenderen dat je medicatie binnenkort op is en/of en voor een dagelijkse herinnering om je medicatie in te nemen (alleen als je voor deze ondersteuning kiest).

 • Wij gebruiken je e-mailadres om
  • Je aanmelding te bevestigen en met je te corresponderen.
  • Je te begeleiden tijdens je behandeling.
  • Je online nieuwsbrieven te sturen.
  • Je incidenteel een aantal enquête vragen te stellen over het programma.

 • We gebruiken de leeftijdscategorieën om
  • Vast te stellen of we toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger nodig hebben.
  • Te bepalen of we in de toekomst onze communicatie gaan aanpassen aan de verschillende leeftijdsgroepen.

 • Het is mogelijk dat de medewerkers van AllergieSupport notities vastleggen bij jouw profiel over belmomenten.
 • Je overige gegevens kunnen voor statistische doeleinden (bijvoorbeeld doelgroep analyse) gebruikt worden. Dit zal geanonimiseerd plaatsvinden. ALK ontvangt alleen geanonimiseerde statistische gegevens die niet naar jou herleidbaar zijn.

 

Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven is beschreven, ook zullen je persoonsgegevens niet aan ALK worden verstrekt of worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Hoe lang worden jouw gegevens opgeslagen?

De ondersteuning duurt net zo lang als jouw behandeling of stopt eerder als jij dat wilt. Na beëindiging van AllergieSupport worden je persoonlijke gegevens nog 30 dagen bewaard. In die 30 dagen is het mogelijk dat je nog eenmalig wordt benaderd door Allergiesupport met het verzoek om mee te werken aan de evaluatie van AllergieSupport. Daarna worden je persoonlijke gegevens geanonimiseerd. Je kunt op elk gewenst moment je voorkeuren aanpassen en/of stoppen met het programma door dit in je profiel op www.allergiesupport.nl aan te geven. Je gegevens worden ook opgeslagen in back-ups van de server voor technische doeleinden, bijvoorbeeld om ons systeem te herstellen in geval van een technische storing. Gegevens in de back-ups worden tot maximaal 1 jaar bewaard. De back-up gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers en zijn slechts voor een zeer beperkt aantal medewerkers toegankelijk.


AllergieSupport kan je persoonsgegevens in uitzonderlijke gevallen langer bewaren in het kader van een eventuele wettelijke bewaarplicht of het eventueel (al dan niet in een geschil) beschermen van haar rechten.

Waar worden jouw gegevens opgeslagen?

Jouw gegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”) opgeslagen. Jouw gegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Je profiel is beschermd met je inlognaam en wachtwoord en een verificatiecode.
Deze code ontvang je na het invullen van je e-mailadres en wachtwoord per SMS zodat we zeker weten dat jij degene bent die wil inloggen.

Verder heeft AllergieSupport passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beveiligen en met beide verwerkers afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden en beveiliging van jouw gegevens. Deze afspraken zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Welke gegevens worden verzameld tijdens het bezoeken van de website?

Tijdens het bezoeken van de website worden je IP-adres, browserversie en de binnen deze website bezochte webpagina’s tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd server logfile. Deze gegevens staan maximaal 14 dagen op de server en worden niet verder verwerkt. Deze gegevens worden ook niet gekoppeld aan je Allergiesupport profiel, maar zijn bedoeld voor technische doeleinden, zoals foutopsporing.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics voor analyse en optimalisatie van de website. Google Analytics is overeenkomstig het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens privacy vriendelijk ingesteld. Dit betekent dat er een verwerkersovereenkomst met Google is afgesloten, het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd, 'gegevens delen' is uitgezet en er geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Welke rechten heb je met betrekking tot jouw gegevens?

Je kunt op elk gewenst moment je voorkeuren aanpassen en/of stoppen met het programma door dit in je profiel op www.allergiesupport.nl aan te geven.

Je hebt het recht op inzage, wijzigen, verwijderen of overdracht van jouw persoonlijke gegevens. Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens.

AllergieSupport reageert binnen één maand op je verzoek en behoudt zich het recht voor om deze termijn eenmalig te verlengen. Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij een verzoek afhandelen kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kun je een vraag stellen over je opgeslagen gegevens?

Voor vragen of klachten in verband met de verwerking van jouw gegevens door AllergieSupport kun je een e-mail sturen naar: info@allergiesupport.nl