Oorzaken allergie

Verschillende elementen kunnen een rol spelen bij het ontwikkelen van een allergie.

ERFELIJKHEID
Erfelijke aanleg kan van invloed zijn bij allergie. Heeft één van de ouders een allergie, dan is de kans dat het kind een allergie krijgt groter (40%) dan ingeval beide ouders niet- allergisch zijn. Zijn beide ouders allergisch, dan wordt die kans nog groter (60%). Een erfelijke aanleg alleen zegt overigens niet dat u ook echt allergische klachten krijgt. Dat hangt namelijk van meer factoren af.

HYGIËNE
Vroeger kwam men tijdens de opvoeding veel meer in aanraking met allerlei lichaamsvreemde en schadelijke stoffen. De laatste eeuw is de hygiëne sterk verbeterd en is een veel schonere omgeving ontstaan, de prikkeling van het immuunsysteem vindt daardoor tegenwoordig natuurlijk veel minder plaats. Het lijkt er steeds meer op, dat hoe 'hygiënischer' kinderen worden groot gebracht, hoe groter de kans is dat zij later een allergie ontwikkelen.

LEEFOMSTANDIGHEDEN
De omstandigheden waarin u leeft, zeggen veel over uw kansen om allergieën te ontwikkelen. In een vochtig, warm huis zal eerder huisstofmijt voorkomen. Roken mensen in huis dan verhoogt dat tevens de kans op allergie.